grey-line

New public tennis recreation center in Katowice Janów Poland opened to public in May 2014.Two hard tennis courts hall was designed and bulid to meet all requirements of International Tennis Federation (ITF) including those regarding lighting. Players and spectators who follow the game experience perfect visibility performed by best quality LED light.Creating good visibility requires a suitable contrast between objects and their surroundings and even distribution of light across the whole surface of the game area. A tennis ball, regardless of its location and speed must always be clearly visible. Amongst many other conditions, light source should never be placed directly overhead in order to avoid glare.
read more...

grey-line

W kwietniu 2014 roku wdrożono program modernizacji wyeksploatowanego oświetlenia rtęciowego, obejmujący wymianę 422 starych lamp. Wymiana na nowoczesne przemysłowe oprawy półprzewodnikowe typu LED objęła głównie część górniczą i odbyła się w halach przeróbki mechanicznej. Decydującymi argumentami przemawiającymi za wyborem właśnie takiego rozwiązania, w miejscu gdzie operują ciężkie maszyny, suwnice, okazała się trwałość opraw i ich odporność na drgania mechaniczne. Zużyte oprawy, głównie o mocach 500 i 400 wat zastąpiono 150 i 100 watowymi oprawami LED.
read more...

grey-line

W grudniu 2012 roku wprowadzono program pilotażowy obejmujący bezpłatną wymianę 50 starych opraw ulicznych na nowe energooszczędne oprawy ze źródłem światła LED. Pilotaż został przeprowadzony na ulicy Królowej Jadwigi. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lamp LED, miasto jest w stanie zaoszczędzić nawet do 80% energii elektrycznej. Inwestycja w oświetlenie LED jest inwestycją ekologiczną, która nie tylko pozwala miastu oszczędzać na kosztach energii, ale i kosztach eksploatacyjnych, zapewniając redukcję emisji CO2 do atmosfery oraz lepszy komfort widzenia.
read more...

grey-line

Maja Chwalińska